Sláčikové hudobné nástroje

  • Husle
  • viola
  • violončelo
  • kontrabas

 

Husle sú strunový sláčikový nástroj. Majú 4 struny ladené g, d¹, a¹, e². Hráč na husle sa nazýva huslista alebo huslistka. Výrobca huslí sa nazýva husliar.  Husle majú časti: trup, krk, kobylku, strunník.  Sláčik má na drevenom prúte natiahnuté konské vlasy, ktoré sa môžu naťahovať a musia sa mazať kolofóniou. Husle sú najmenšie z husľových nástrojov, kde patria ešte viola a violončelo (kontrabas nie, patrí medzi gamby).

Husle a viola – porovnanie veľkosti

Viola je strunový sláčikový nástroj. Podobá sa na husle, ale je väčšia a má nižšie ladenie o kvintu, teda dokáže zahrať hlbšie tóny. Má aj zvláštnu farbu, ktorá ju odlišuje od huslí a od väčšieho violončela. Viola má široké využitie tak v orchestrálnej, komornej i sólovej hudbe, ale v populárnej hudbe sa osobitne nevyužíva.

Violončelo je strunový sláčikový nástroj. Názov nástroja pochádza z talianskeho slova violoncello, čo znamená malá basová viola. Pri hraní sa pridržiava medzi kolenami a o zem sa opiera bodcom. Violončelo má prakticky rovnakú stavbu ako husle, pozri stavba huslí. V porovnaní s husľami je dĺžka trupu violončela približne dvojnásobná.

Kontrabas je najväčší sláčikový hudobný nástroj. Má hlboký tónový rozsah. Má široké využitie v modernom symfonickom orchestri, ale aj v populárnej hudbe, rocku, folku, country a džeze.

Husle

Viola

  • J.S.Bach Suite nº1 para viola sola. Irina Yonkova
  • Telemann Viola Concerto in G major, Rose Armbrust Griffin

Violončelo

  • 2CELLOS – Thunderstruck [OFFICIAL VIDEO]
  • Antonín Dvořák Cello Concerto in b minor, Op. 104 – 3. Finale: Allegro moderato — Andante — Allegro vivo

Kontrabas

  • Montiho čardáš for two Double Bass solo